ایلیا «میم» کیست؟

  1. معرفی
  2. آموزگار بزرگ تفکر
  3. آثار توقیف شده

Ostad-Iliyaایلیا رام الله در میان پیروان خود و در نقاط مختلف دنیا به اسم‏های مختلفی شناخته شده است... ظاهر او شباهتی به افراد مذهبی ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبی و متشرع نیست . وی در باره دین و مذهب آموزش نمی دهد و به سوالات شرعی نیز پاسخ نمی گوید اما با این وجود اکثر تعلیمات او در راستای احیاء معنویت الهی و معرفت باطنی است....

ادامه مطلب

 

Peyman Fattahi- Elia Ramollah 1علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی انسان است... درواقع می‏توان گفت که علم تفکر تکنولژی هوشمندی و روش‏های دانایی است و این موضوع تأثیرات بسیار تعیین‏ کننده و اساسی خود را در حل مسائل (جدای از مقوله اطلاعات) بجا می‏گذارد. از این دیدگاه، با تحلیل شخصیت معلم بزرگ، ایلیا «میم» به نتایج جالبی برمی‏خوریم که به نوعی می‏تواند نمایانگر ابعادی از این تکنولژی هوشمند باشد...

ادامه مطلب

 

 

تا سال 1386 حجم متون تعلیمی او به بیش از 4000 صفحه رسید که در قالب 40 عنوان کتاب گردآوری شده بود. به جز کتاب «جریان هدایت الهی» که حاوی مجموعه سخنرانیهای ایلیا «میم» در سن 23 سالگی است -و در سال 77 با تدوین یکی از شاگردان وی چاپ شد- کلیه کتب تعلیمی وی تحت توقیف دایره ادیان و مذاهب اطلاعات بوده و اجازه انتشار ندارند.فهرستی از مکتوبات تعلیمی استاد ایلیا «میم» که تا سن 33 سالگی از ایشان در دست است عبارتند از ...

ادامه مطلب

 

قصار روز

نشریه الکترونیک شماره 14

چهاردهمین شماره نشریه الکترونیک سایت معرفی استاد ایلیا میم رام الله منتشر شد.

نشریه الکترونیک شماره 13

سیزدهمین شماره نشریه الکترونیک سایت معرفی استاد ایلیا میم رام الله منتشر شد.

نشریه الکترونیک شماره ۱۲

دوازدهمین شماره نشریه الکترونیک سایت معرفی استاد ایلیا میم رام الله منتشر شد.

نشریه الکترونیک شماره ۱۱

یازدهمین شماره نشریه الکترونیک سایت معرفی استاد ایلیا میم رام الله منتشر شد.

ایلیا؛ تخریبها و تحلیلها

ایلیا؛ تخریبها و تحلیلها

ايليا معلم بزرگ تفكر(پيوست سوم تعاليم حق)

ايليا معلم بزرگ تفكر(پيوست سوم تعاليم حق)

کتاب جریان هدایت الهی

کتاب جریان هدایت الهی

کتابِ آمین- جلد1 (ایلیا؛ خدا با من است)

کتابِ آمین- جلد1 (ایلیا؛ خدا با من است)

نشریه الکترونیک شماره ۱۰

دهمین شماره نشریه الکترونیک سایت معرفی استاد ایلیا میم منتشر شد.

نشریه الکترونیک شماره 9

  نهمین شماره نشریه الکترونیک سایت معرفی استاد ایلیا میم منتشر شد