ایلیا «میم» کیست؟

  1. معرفی
  2. آموزگار بزرگ تفکر
  3. آثار توقیف شده

Ostad-Iliyaایلیا رام الله در میان پیروان خود و در نقاط مختلف دنیا به اسم‏های مختلفی شناخته شده است... ظاهر او شباهتی به افراد مذهبی ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبی و متشرع نیست . وی در باره دین و مذهب آموزش نمی دهد و به سوالات شرعی نیز پاسخ نمی گوید اما با این وجود اکثر تعلیمات او در راستای احیاء معنویت الهی و معرفت باطنی است....

ادامه مطلب

 

Peyman Fattahi- Elia Ramollah 1علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی انسان است... درواقع می‏توان گفت که علم تفکر تکنولژی هوشمندی و روش‏های دانایی است و این موضوع تأثیرات بسیار تعیین‏ کننده و اساسی خود را در حل مسائل (جدای از مقوله اطلاعات) بجا می‏گذارد. از این دیدگاه، با تحلیل شخصیت معلم بزرگ، ایلیا «میم» به نتایج جالبی برمی‏خوریم که به نوعی می‏تواند نمایانگر ابعادی از این تکنولژی هوشمند باشد...

ادامه مطلب

 

 

تا سال 1386 حجم متون تعلیمی او به بیش از 4000 صفحه رسید که در قالب 40 عنوان کتاب گردآوری شده بود. به جز کتاب «جریان هدایت الهی» که حاوی مجموعه سخنرانیهای ایلیا «میم» در سن 23 سالگی است -و در سال 77 با تدوین یکی از شاگردان وی چاپ شد- کلیه کتب تعلیمی وی تحت توقیف دایره ادیان و مذاهب اطلاعات بوده و اجازه انتشار ندارند.فهرستی از مکتوبات تعلیمی استاد ایلیا «میم» که تا سن 33 سالگی از ایشان در دست است عبارتند از ...

ادامه مطلب

 

قصار روز

Category تعالیم معنوی خواندن 3339 دفعه

تعلیم یکی

 talimeyeki 2b044

با الهام از «لا اله الا هو»

(قسمت اول)

قيمت هر چيزي را با دوست داشتن آن مي توان نشان داد. هر چيزي را با تمام وجودت دوست داشته باشي براي تو خواهد بود و به زندگي تو خواهد آمد.

وقتي «يكي» [1] را مي خواهي، بيچاره مي شوي و چاره اي جز آن يكي نداري. اين بيچارگي نشانه اي از خواستن يكي است. اگر غير از يكي چاره ديگري داشتي، خودت را بازي داده اي. تنها كسي عبور مي كند و مي يابد كه يك راه و فقط يك راه در پيش دارد. كسي كه چند راه دارد هرگز عبور نمي كند و هرگز نمي يابد. او براي هميشه سرگردان مي ماند. وقتي بدون يكي تصور زندگي محال شد، آنگاه نشانه اي از ملحق شدن تو به يكي پديدار شده است و پيوند جاودانه با يكي رخ دادنيست. و اگر زندگي بدون يكي قابل تصور باشد، همان زمان، ختم رابطه تو با يكي رقم مي خورد و دير يا زود نمايان مي شود. يكي با چيزي هم عرض نمي شود و در كنار چيزي قرار نمي گيرد پس كسي كه مي گويد يا يكي يا چيز ديگر، تنها ممكن است به خيال يكي برسد نه خود آن. در برخورد با يكي بگذار همه پل هاي پشت سرت بشكنند زيرا بيشترين ضربه پذيري تو كه نشاني از اعتمادپذيري تو است از عشق تو خبر مي دهد. خودت را با يكي بيچاره كن كه همه چاره هاي زندگي در يكيست و بيرون از آن خبري نيست. خودت را در يكي نابود كن كه هيچ نابودي و ويراني در يكي راه ندارد. خود را در يكي تحقير كن كه چون يكي بسيار بزرگ است هر حقارتي در او به بزرگي بدل مي شود و هر بزرگي در او خوار مي شود. يكي را از دست نده چون همه چيز را از دست داده اي. حتي همه جهان در برابر يكي هيچ است و پوچ.

... و تو براي برخورداري از زندگي حقيقي او را، آن يكي را درياب و تسليم يكي باش. از يك راه برو و از يك راهبر تبعيت كن و به يكي وفادار باش. به يكسو نگاه كن و يك صدا را بشنو. يكي را ببين و يكسان ببين. يك تعليم را به ياد داشته باش و همه را از ياد ببر... معشوق تو يكيست. گمشده تو يكيست، جز او را نجو و نخواه. به يك قانون عمل كن و به يكي اتكاء داشته باش. يك تعليم بزرگ از همه تعاليم كوچك خوبتر است. همه خدايان مرده در برابر يك خداي زنده، پوچ و ناچيزند. يك انسان يگانه بزرگتر از همه انسان هاي عالم است. اگر يكي را بداني، همه را دانسته اي. اگر يكي را يافتي همه را يافته اي و اگر يكي را داشتي همه را داشته اي. او را بدان و او را بياب و او را داشته باش. او يگانه معلم زندگيست و يگانه مولاي تو. او... روح خداست. هر كه از او آموخت و به او آميخت، زنده شد و از زندگي سرشار گشت. قلب خود را بگشا و بگذار او به روح ات بيايد و تاريكي هاي مرگبار درونت را بزدايد. درونت را تنها با او پر كن تا او تو را از خود پر كند. او يكيست اما روح آسمان ها و زمين در اوست. پس آنكه با او يكيست با آسمان ها و زمين در يگانگيست.

 

برگرفته از کتاب تعاليم حق (الاهيسم) ـ اثر ايليا «ميم»

انتشار اول در نشريه علوم باطني شماره 4 و5منظور از يكي، اشاره به خداوند زنده و حاضر (واحد؛ احد؛ فرد) است.

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 27 آبان 1394 ساعت 09:08

نظر دهید

0