ایلیا «میم» کیست؟

  1. معرفی
  2. آموزگار بزرگ تفکر
  3. آثار توقیف شده

Ostad-Iliyaایلیا رام الله در میان پیروان خود و در نقاط مختلف دنیا به اسم‏های مختلفی شناخته شده است... ظاهر او شباهتی به افراد مذهبی ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبی و متشرع نیست . وی در باره دین و مذهب آموزش نمی دهد و به سوالات شرعی نیز پاسخ نمی گوید اما با این وجود اکثر تعلیمات او در راستای احیاء معنویت الهی و معرفت باطنی است....

ادامه مطلب

 

Peyman Fattahi- Elia Ramollah 1علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی انسان است... درواقع می‏توان گفت که علم تفکر تکنولژی هوشمندی و روش‏های دانایی است و این موضوع تأثیرات بسیار تعیین‏ کننده و اساسی خود را در حل مسائل (جدای از مقوله اطلاعات) بجا می‏گذارد. از این دیدگاه، با تحلیل شخصیت معلم بزرگ، ایلیا «میم» به نتایج جالبی برمی‏خوریم که به نوعی می‏تواند نمایانگر ابعادی از این تکنولژی هوشمند باشد...

ادامه مطلب

 

 

تا سال 1386 حجم متون تعلیمی او به بیش از 4000 صفحه رسید که در قالب 40 عنوان کتاب گردآوری شده بود. به جز کتاب «جریان هدایت الهی» که حاوی مجموعه سخنرانیهای ایلیا «میم» در سن 23 سالگی است -و در سال 77 با تدوین یکی از شاگردان وی چاپ شد- کلیه کتب تعلیمی وی تحت توقیف دایره ادیان و مذاهب اطلاعات بوده و اجازه انتشار ندارند.فهرستی از مکتوبات تعلیمی استاد ایلیا «میم» که تا سن 33 سالگی از ایشان در دست است عبارتند از ...

ادامه مطلب

 

قصار روز

Category تعالیم معنوی خواندن 2856 دفعه

نور و محبت خواهد آمد

وقتی فرد نام خداوند را می‌خواند از این طریق می‌تواند در حضور الهی قرار گیرد. صورت این حضور نیز با توجه به شرایط فرد و نیاز او می‌تواند تغییر کند و به عبارتی حضور الهی با نیاز و شرایط فرد، متناسب می‌شود.
 کسی که خدا را می‌خواند، می‌تواند به واسطهٔ ارتباطی که از این طریق حاصل می‌شود، اقدام به دعا یا توکل کند. می‌تواند خدمتگزار بودن خود را به یاد آورد و خدمت کند. می‌تواند بر تسلیم خود، آگاهتر شود. می‌تواند به راز و نیاز، و گفتگوی با خالق خویش بپردازد. او می‌تواند از طریق نام خدا، با خداوند، شادی یا اندوه خود را تجربه کند و به استغفار، اعتراف، توبه و یا سپاسگزاری و تجلیل از خداوند بپردازد.
 اسماء الهی مانند آب است که به صورت‌های مختلف می‌توانید آنرا تجربه کنید. گاهی بصورت برف و باران، گاه بصورت یخ منجمد، گاه آب روان و گاهی به شکل شبنم و بخار آب. شما می‌توانید بنابر شرایط خود از هر کدام از صُوَر حضور الهی استفاده کنید.
 اگر نام خدا را بگویید و در حضور الهی قرار گیرید، می‌توانید سایر اصول هدایت الهی را نیز تجربه کنید. کسی که در حضور خداست، خود به خود از اخلاق و رفتار متعالی برخوردار خواهد شد. او متکبّر نیست زیرا عظمت و بزرگی حضور الهی چنین اجازه‌ای را به او نخواهد داد. او خود به خود متواضع است و این تواضع، خود عامل بسیاری از اعمال و اندیشه‌های خوب و متعالی است.
 او که در حضور خداست دیگر نمی‌تواند ریشه در نفرت و تاریکی داشته باشد و به این ترتیب بسیاری از زشتی‌ها و انحرافات خود به خود فرد را ترک می‌گویند و نور و محبت خواهد آمد. این نور و محبت، مادر بسیاری از حرکات متعالی است.
 فرد، به واسطهٔ نام خداوند که او را به حضور الهی می‌رساند، می‌تواند همهٔ ابعاد خداگرایی را تجربه و در همهٔ سطوح بر خودگرایی و منی غلبه کند.
 او به واسطهٔ نام خداوند قادر است خداخواهی، خدابینی، خداپرستی، خدانمایی و خدادوستی را تجربه کند.
 ببینید، همهٔ رنج‌ها و انحرافات انسان از غفلت و فراموشی ناشی می‌شود. از خواب و نادانی. «اسماء الهی» عامل توجه و یادآوری است. وسیله‌ای است که از طریق آن اجازهٔ خواب و غفلت به ذهن نمی‌دهید. ذهن که (تا حدّی) بیدار بود، در هر لحظه به شکلی می‌تواند از این بیداری خود استفاده کند.
 بنابراین، همیشه خدا را بخوانید. در هرحال، چه در سختی و چه در آسانی، چه آن هنگام که دارید، و هم در آن زمان که ندارید آنچه می‌خواهید. در هر زمان و هر وضعیتی او را بخوانید.
 اگر در خواب غفلتید، بخوانید تا بیدار شوید و اگر بیدارید، بخوانید تا به پرواز درآیید و اگر در پروازید، بخوانید تا به وصل نایل شوید.
 همهٔ اندیشه‌ها، اعمال و کلام و حرکات خود را با حضور الهی آمیخته و با نام خداوند همراه سازید. این روشِ زندگی ارواح بزرگ و منتخبین خداوند بوده است.

 

منبع: کتاب جریان هدایت الهی

 

نظر دهید

0