ایلیا «میم» کیست؟

  1. معرفی
  2. آموزگار بزرگ تفکر
  3. آثار توقیف شده

Ostad-Iliyaایلیا رام الله در میان پیروان خود و در نقاط مختلف دنیا به اسم‏های مختلفی شناخته شده است... ظاهر او شباهتی به افراد مذهبی ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبی و متشرع نیست . وی در باره دین و مذهب آموزش نمی دهد و به سوالات شرعی نیز پاسخ نمی گوید اما با این وجود اکثر تعلیمات او در راستای احیاء معنویت الهی و معرفت باطنی است....

ادامه مطلب

 

Peyman Fattahi- Elia Ramollah 1علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی انسان است... درواقع می‏توان گفت که علم تفکر تکنولژی هوشمندی و روش‏های دانایی است و این موضوع تأثیرات بسیار تعیین‏ کننده و اساسی خود را در حل مسائل (جدای از مقوله اطلاعات) بجا می‏گذارد. از این دیدگاه، با تحلیل شخصیت معلم بزرگ، ایلیا «میم» به نتایج جالبی برمی‏خوریم که به نوعی می‏تواند نمایانگر ابعادی از این تکنولژی هوشمند باشد...

ادامه مطلب

 

 

تا سال 1386 حجم متون تعلیمی او به بیش از 4000 صفحه رسید که در قالب 40 عنوان کتاب گردآوری شده بود. به جز کتاب «جریان هدایت الهی» که حاوی مجموعه سخنرانیهای ایلیا «میم» در سن 23 سالگی است -و در سال 77 با تدوین یکی از شاگردان وی چاپ شد- کلیه کتب تعلیمی وی تحت توقیف دایره ادیان و مذاهب اطلاعات بوده و اجازه انتشار ندارند.فهرستی از مکتوبات تعلیمی استاد ایلیا «میم» که تا سن 33 سالگی از ایشان در دست است عبارتند از ...

ادامه مطلب

 

قصار روز

Category مقالات خواندن 1644 دفعه

تکنولوژی باطنی

فراروان‌شناسی و جنگ روانی
پدیده‌های غیرقابل توضیح و نامتعارف، همواره تخیل بشر را به چالش واداشته و جزء جدایی ناپذیر تجربیات انسان‌ها شده‌اند. این تجربیات همواره موضوع جدال دایم دو دسته از افراد بوده است: یکی مبلغان خوش‌باور هر واقعه مافوق طبیعی و دوم کسانی که هرنوع پدیدة مافوق طبیعی را بلافاصله رد می‌کنند.
با پیشرفت علوم، شاخه‌ای از دانش به نام فراروان شناسی به مطالعة چنین پدیده‌هایی اختصاص یافته است. این دانش با نیروی زوال ناپذیر، بحث و جدل‌های بی شماری را پشت سرگذاشته و در یک قدمی تثبیت جایگاه خود در دانش نوین قرار دارد.
در ابتدا فراروان شناسی، قلمرو آماتورها ومحققان اهل تفنن بود. بعدها در اوج موفقیت پیشگامان بزرگ این تحقیقات چنین به نظر می‌آمد که احتمال پذیرش بخشی از آن، توسط جهان علم به وجود آمده است. با این وجود، تا مدت‌ها قسمت عمدة تحقیقات را افراد عادی علاقه‌مند انجام می‌دادند. اما در دو دهة اخیر دامنة تحقیق در مورد ماوراء الطبیعه چنان گسترش یافته است که فقط اشخاصی که آموزش علمی مرتبط با آن را دیده باشند، می‌توانند در این رشته کار کنند.
 این پیشرفت‌ها فقط پس از گذشت یک دهه از مرگ پدران تحقیق در زمینة قابلیت‌های فراروانی حاصل شده است. کسانی همچون جوزف بنکس راین(۱) و همسرش لوییزا راین(۲)، ویلیام ویلهلم اچ. سی. تنهف(۳)، هانس بندر(۴)، امیلیو سروادیو(۵) و... که بر تثبیت و پیشرفت این علم تأثیری تعیین کننده داشته و تحقیقاتشان جنبة ملی و بین‌المللی به خود گرفته است.
امروزه علوم سنتی برای فراروان شناسی نوین احترام قائل هستند و تغییر و تحول در طرز فکر منتقدان برجسته نیز نشان دهندة تأکید بر این روند است. آنان ناگزیر شدند بپذیرند که آزمایش‌های مختلف انجام شده از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و دیگر نمی‌توان نتایج آن‌ها را بلافاصله رد کرد. جسیکا اوتس(۶) آمارگر برجسته و استاد دانشگاه کالیفرنیا در گزارشی رسمی چنین می‌نویسد: « نتایج آماری مطالعات مورد بررسی قرار گرفته بسیار فراتر از آن است که تصور شود نتایج به دست آمده ممکن است بصورت تصادفی رخ داده باشد. این ادعا که شاید نتایج بدست آمده به دلیل اشتباهات روش شناختی بوده است قاطعانه رد می‌شود». از دید دانشمندان، فراروان شناسی وجود پدیده‌های مورد بررسی را ثابت کرده است و اکنون باید توجه و فکر خود را بر مسئله چگونگی درک این پدیده‌ها و طبقه‌بندی استفاده عملی از آن‌ها متمرکزکند. جسیکا اوتس همچنین می‌گوید: «توصیه می‌شود که آزمایش‌های آینده بر روی درک چگونگی کار این پدیده‌ها و استفادة مفید از آن‌ها متمرکز شود. ادامة آزمایش‌ها صرفا به منظور ارائة دلیل چندان سودمند نیست». این امر برای فراروانشناسان که در گذشته بیشتر وقتشان به تلاش برای توجیه تحقیقاتشان می‌گذشت، گامی بس بزرگ است و حال آنان می‌توانند همة انرژی خود را صرف تلاش برای درک این پدیده‌ها کنند.
امروزة این قبیل تحقیقات بیشتر با نظریه‌های پیچیدة علمی و آزمایش‌هایی سروکار دارند که اشخاص عادی قادر به درک آن‌ها نیستند و غالبأ بر روی تلاش علمی برای گشودن راز رابطه متقابل و عجیب میان ذهن وماده در بنیادی‌ترین سطوح متمرکز شده است. در واقع پدیده‌های خارق‌العاده نه به شکل پدیده‌های چشمگیر بلکه به شکل مبادله‌های نادیدنی آرام و پنهانی میان ذهن و ماده جریان دارند. این امر شاید چندان مهم جلوه نکند اما در واقع انقلابی در نحوة درک ما از آگاهی و نقش آن در جهان است. آنچه را که اتفاق می‌نامیم در حقیقت ابدأ اتفاقی نیست. اتفاق هم برای خود نظمی پنهان دارد این نظم را Psi می‌نامند.
Psi نامی است که به کل پدیده‌های مافوق طبیعی اطلاق می‌گردد و شامل دو گروه اصلی، یکی ادراکات فراحسی(ESP)(7) و دیگری روان جنبشی(PK)(8) است. ادراکات فرا- حسی دریافت اطلاعات از راه‌های غیرمعمول است و روان جنبشی تاثیرگذازی بر ماده به وسیله عواملی غیرقابل توضیح می‌باشد. سایر اصطلاحات متداول از این قرارند:
تله پاتی (تبادل اطلاعات بین اشخاص بدون کمک حواس معمولی)، غیب گویی (به دست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء یا موقعیت‌های دور، بدون انتقال از طریق حواس معمولی) و پیش آگاهی (آگاهی یافتن از وقایع آینده بدون استفاده از طرق معمول).
علاوه بر این اصطلاحات رایج، فراروانشناسی به عنوان علم پدیده‌های غیرمتعارف روانی (AMP)(9) تعریف شده است و آگاهی فراحسی را شناخت غیرمتعارف (AC)(10) و پدیده‌های PSI راپدیده‌های غیرمتعارف نیز می‌نامند. از آن جا که تحقیقات آزمایشگاهی در زمینة روان‌جنبشی بیشتر بر روی اثرات جزئی در درون سیستم‌های تصادفی متمرکز شده است برای تعریف این اثرات غالبأ از دو اصطلاح استفاده می‌شود: الف ـ آشفتگی غیر متعارف (AP)(11)و عمل متقابل ذهن و ماده (MII)(12).
. با توجه به این نکته باید دانست که پدیده‌های غیرمتعارف هیچ فصل مشترکی با پدیده‌های غیرعادی - اصطلاحی که نشان دهندة انحراف از حالت عادی بخصوص به معنای آسیب شناختی آن است - ندارند.
در چند سال اخیر اصطلاح جدیدی جایگزین اصطلاح متداول ادراک فراحسی شده است: مشاهد از دور (RV)(13) که به معنی دیدن یا ادراک از فاصلة دور است.

 

سرویس‌های اطلاعاتی و فراروانشناسی
دربارة برنامة تحقیق در مورد ماوراء الطبیعه برای استفاده از آن در سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی نظریه‌های عجیبی بر سر زبانهاست. هر چند این نظریه‌ها موضوع جدیدی نیست و با نگاهی کوتاه به تاریخ در می‌یابیم که از عهد باستان طالع بینان، پیشگویان و ... همواره مورد اطمینان حاکمان و فرماندهان نظامی بوده‌اند. در ایلیاد اثر هومر، کالچاس طالع بین، کشتی‌ها را به سوی تروا هدایت می‌کند و قادر است صدای خدایان جاوید را بشنود. اگر چه این نظریه‌ها دور از دسترس به نظر می‌آمد اما بعدها به تدریج ازعظمت مسئله کاسته شد و همه چیز در سطح زمینی تری رخ داد. در جنگ جهانی دوم بود که آلمان و انگلیس همزمان ستاره‌شناس‌ها و افراد دارای نیروهای فوق طبیعی را به کار گرفتند تا از مواضع دشمن مطلع شوند. دو دهة بعد در ایالات متحده عده‌ای به این نتیجه رسیدند که اقدامات مشابهی در پس پردة آهنین (کشور شوروی سابق) صورت می‌گیرد که قادر است امنیت ملی آمریکا را به خطر اندازد. اما آنها چگونه توانسته بودندPsi را در ارتش شوروی به کار گیرند؟
دستیابی به این نتایج در حالی بود که تا اواخر دهه ۱۹۶۰ سرویس‌های اطلاعاتی غرب گاه و بیگاه کار روانشناسان را بررسی می‌کردند اما قضاوتشان بر اساس تحلیل‌های افراد غیرفراروانشناس و کسانی بود که نظر مساعدی نسبت به این مسائل نداشتند و همواره توصیه می‌کردند که دولت آمریکا وارد این رشتة نامعلوم علم نشود. پس از دریافت این اخبار بود که به تدریج دانشمندان کشورهای مختلفی همچون آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و ... تحقیقات وسیعی را در زمینة علوم فراروانشناسی آغاز کردند. بطور مثالCIA (سازمان اطلاعات جاسوسی آمریکا) از اوایل دهة ۷۰ برنامه‌هایی سری را طراحی کرد که بیش از ۲۳ سال و با هزینه‌ای متجاوز از ۲۰ میلیون دلار در جریان بود. این کار علاوه بر فراروان شناسان به فیزیک دانان نیز سپرده شده. آنان با پشتوانة بودجة دولت به راهکارهای جدیدی بسیاری در زمینة تحقیق دست یافتند که به نوآوری‌های مهمی انجامید.
اما وظیفة آن‌ها کاملاً جنبة کاربردی داشت: Psi باید به وسیله‌ای برای جاسوسی تبدیل می‌شد. اکنون بعضی از اسناد محرمانة گذشته در دسترس عموم قرار دارد که اهمیت تحقیقات فراروانی در بازی قدرت میان کشورهای جهان را به نمایش می‌گذارد. این اسناد همچنین موفقیت‌ها و محدودیت‌های استفادة عملی از i Ps را نشان می‌دهند.
بررسی مسابقة تسلیحاتی روانی بین ابرقدرت‌های جهان، نقش Psi و سایر شاخه‌های علوم فراروانی را در جنگ‌های روانی تبیین می‌کند.
جنگ روانی چیست؟ بعدی هراس انگیز از جنگ سرد که در حال ظهور است.

منبع: علم موفقیت شماره ۵
گردآوری و تخلیص: م. ص، فاطمه زندی

 

منبع: مجموعه سه جلدی روش‌های جنگ روانی، نشر حم، ۱۳۸۲

1 – Josheph Banks Phine
2 – Louisa Ella Rhine
3 – Wilhelm H.C. Tenhaeff
4 – Hans Bender
5 – Emilio Servadio
6 – Jessica Utts
7 – Extrasensory
8 – Psychokinesis
9 – Anomalous montal Phenomena
10 Anomalous Cognition –
11 – Anomalous Pertyrbatuib
12 – Mind – Matter Interaction
13 - Remote Viewing
۱۴- توضیحات مبسوط در این مبحث در متن کتاب موجود است.

 

 

نظر دهید

0