ایلیا «میم» کیست؟

  1. معرفی
  2. آموزگار بزرگ تفکر
  3. آثار توقیف شده

Ostad-Iliyaایلیا رام الله در میان پیروان خود و در نقاط مختلف دنیا به اسم‏های مختلفی شناخته شده است... ظاهر او شباهتی به افراد مذهبی ندارد و خود مؤکداً گفته است که مذهبی و متشرع نیست . وی در باره دین و مذهب آموزش نمی دهد و به سوالات شرعی نیز پاسخ نمی گوید اما با این وجود اکثر تعلیمات او در راستای احیاء معنویت الهی و معرفت باطنی است....

ادامه مطلب

 

Peyman Fattahi- Elia Ramollah 1علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی انسان است... درواقع می‏توان گفت که علم تفکر تکنولژی هوشمندی و روش‏های دانایی است و این موضوع تأثیرات بسیار تعیین‏ کننده و اساسی خود را در حل مسائل (جدای از مقوله اطلاعات) بجا می‏گذارد. از این دیدگاه، با تحلیل شخصیت معلم بزرگ، ایلیا «میم» به نتایج جالبی برمی‏خوریم که به نوعی می‏تواند نمایانگر ابعادی از این تکنولژی هوشمند باشد...

ادامه مطلب

 

 

تا سال 1386 حجم متون تعلیمی او به بیش از 4000 صفحه رسید که در قالب 40 عنوان کتاب گردآوری شده بود. به جز کتاب «جریان هدایت الهی» که حاوی مجموعه سخنرانیهای ایلیا «میم» در سن 23 سالگی است -و در سال 77 با تدوین یکی از شاگردان وی چاپ شد- کلیه کتب تعلیمی وی تحت توقیف دایره ادیان و مذاهب اطلاعات بوده و اجازه انتشار ندارند.فهرستی از مکتوبات تعلیمی استاد ایلیا «میم» که تا سن 33 سالگی از ایشان در دست است عبارتند از ...

ادامه مطلب

 

قصار روز

Category مقالات خواندن 3111 دفعه

ارتعاش درمانی صنعتی

یکی از شاخه های ارتعاش درمانی و انرژی درمانی، استفاده از دستگاه های مولد انرژی و ارتعاشی است. اورگان درمانی، یون درمانی، صوت درمانی و هرم درمانی بعضی از روش های معمول تر ارتعاش درمانی صنعتی هستند که هر یک را به صورت بسیار مختصر توضیح می دهم.

اورگان درمانی

به زعم مؤسس این روش، اورگان همان انرژی آغازین است که هم اکنون نیز همة جهان را احاطه کرده است. با اینحال او میان اورگان و انرژی الکترومغناطیس تفاوت واضحی قائل می شود. در توجیهات این شیوة درمانی گفته می شود که انرژی اورگان به اندازة مختلف در چیزها (و بلکه در همه چیز) نفوذ می کند اما سرعت نفوذ آن در چیزهای مختلف، یکسان نیست. هم چنین این انرژی برخلاف انرژی جنبشی که از سمت قوی به ضعیف می رود، همواره از سمت ضعیف به قوی حرکت می کند. او با ساختن وسیله ای مخصوص، توانست انرژی اورگان را در درون دستگاه مذکور، متمرکز و درواقع انباشته کند و با کمک یک تیوپ آن را به خارج از دستگاه و به سمت بدن بیمار منتقل نماید. اورگان درمانی به خصوص در خنثی سازی پرتوهای اتمی رادیواکتیو مؤثر بوده است.

یون درمانی

در شرایط آب و هوایی طبیعی، میان یون های مفید و مضری که در هوا وجود دارند، تعادل برقرار است و همین امر از جمله دلایل بهبود حال و انبساط خاطر افراد در طبیعت و هوای پاک است. درواقع ملکول های هوا دائماً در حال یونیزه شدن می باشند. درحالت طبیعی، این یونیزه شدن در جهت تعادل یون های مضر و مفید عمل می کند اما در محیط شهری، به دلیل وجود منابع نیروی الکتریسته و وجود جریان های الکتریکی، یونیزاسیون هوا در جهت افزایش یون های مضر و کاهش یون های مفید، صورت می گیرد که نتیجة آن ممکن است اضطراب، تشویش و دیگر حالت های عصبی باشد. هم چنین دانشمندان بعد از تحقیقات دقیق متوجه شدند که افزایش یون های مفید هوا می تواند تاثیرات قابل توجهی را در کارکرد مغز، وضعیت کلی بدن و حساسیت زدایی داشته باشد. آنها بعد از تحقیقات خود اعلام کردند که یون درمانی می تواند تاثیرات مهمی را در کنترل درد و حتی سرطان به جا بگذارد. بر این اساس بود که دستگاه های تولید یون مفید (یون منفی) طراحی و ساخته شد.

صوت درمانی

کسانی که به صوت درمانی مشغول اند معتقدند که بیماری های انسان به دلیل تغییر در ارتعاشات و فرکانس های طبیعی بدن است. در صوت درمانی تلاش می شود که با کمک دستگاه ها تولید امواج صوتی و ارسال آن به سمت بدن بیمار، ارتعاشات ناهماهنگ و فرکانس های زائد حذف شده و بدن به ارتعاشات طبیعی خود بازگردد. البته باید گفت که استفاده از اصوات طبیعی و موسیقی یکی از روش های درمانی کهن (به عنوان مثال یکی از اصول طب کهن یونانی) می باشد که شاید ریشة تاریخی صوت درمانی به آنجا بازگردد.

هرم درمانی

وقت نوشتن این متن کوتاه رو به پایان است، بنابراین به صورت تلگرافی چگونگی شکل گیری هرم درمانی را می گویم. اگر هنوز هم وقت بود آن را توضیح می دهم: «۳۰ قرن گذشته. جنازة سالم. فرعون رو به راه. وسط هرم. انگار نه انگار. توریست راه به راه. جنازه بیرون. شد از مقبره. ای ایها الناس جنازه گندید. مهندس پاول زود به خود جنبید. هرم درمانی اینطور شد پدید.» هنوز وقت هست. پس شرح داستان: وقتی کاوشگران باستان شناسی توانستند به مقبره یکی از فراعنه وارد شوند جنازة او را کاملا سالم یافتند گویی تازه مرده است. توریست ها از همة نقاط جهان برای دیدن جنازه به مصر رفتند و جنازه برای بازدید آنها و آزمایشات باستان شناسی از مقبره خارج شد. با خروج جنازه، روند فاسد شدن آن به سرعت ظاهر شد و طی روزهای بعد، جنازه تقریباً فاسد شد. یکی از دانشمندان اروپایی به نام مهندس پاولیتا با اندازه گیری ابعاد هرم به این کشف رسید که ابعاد هرم باعث می شود تا در مرکز آن میدانی از انرژی مغناطیسی با تاثیر خاص بوجود آید و بنابراین نتیجه گیری شد که چون فرعون در وسط هرم بوده به همین دلیل جنازة او فاسد نشده. درواقع هرم درمانی جدید، براساس این کشف پدید آمد. با درست شدن هرم هایی در ابعاد کوچک (منتهی با همان نسبت های هرم مقبرة فرعون) و استفاده از آن، به تدریج تاثیرات درمانی و نیروبخش به کارگیری هرم آشکار شد و هرم درمانی صورت رسمی به خود گرفت.

تهیه و تنظیم: پریا (شباب حسامی)

 

نظر دهید

0